Икона Апокалипсис в резном липовом киоте.
80 х 60 см.

Copyright © 2019 Iconamaster.ru. — All rights reserved.